Vélemény: Levelezések az EHÖK-kel – vidám részletek

Már szinte nosztalgikusnak hathat visszatekinteni arra, hogyan kezdődött tavaly áprilisban a levelezésünk az EHÖK elnökével, Kalina Gergellyel. Viszont ezekben a – HÖK számára kritikus – napokban érdemes feleleveníteni, hogy az adatigénylésre adott hivatalos válaszokban milyen jó tulajdonságairól adott tanúbizonyságot a szervezet elnöke. (A teljes levelezés itt érhető el.)

A nulladik tárgyalás

Ma reggel sor került az ELTE elleni információszabadság per elsőnek hitt, de végül nulladik tárgyalására. 

Célunk továbbra is az, hogy az ELTE ÁJK Hallgatói Önkormányzatának pénzügyei átláthatóvá váljanak. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság támogató állásfoglalása után, decemberben a Társaság a Szabadságjogokért segítségével indítottunk pert az ELTE ellen.

A tárgyaláson a Pesti Központi Kerületi Bíróság a hatáskörének hiányát állapította meg. Arra hivatkozott, hogy az ELTE országos illetőségű közfeladatot ellátó szerv, így az ügyet a Fővárosi Törvényszéknek kell tárgyalnia. Annak érdekében, hogy minél hamarabb az ügy főkérdésére, a HÖK gazdálkodására térhessünk, a végzés elleni fellebbezés jogáról lemondtunk. Mivel a hatáskör hiányát megállapító végzés ellen az ELTE sem fellebbez, az ügy átkerül a Törvényszékhez, ami hamarosan kiírja az első tárgyalás időpontját. Itt számíthatunk a per érdemi részének megindulására.

Az ügy iránti érdeklődés körülbelül 30 főt vonzott a tárgyalásra, akik közül helyhiány miatt csak kevesen tudtak a körülbelül 15 perces tárgyaláson részt venni. A következő tárgyaláson nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy megfelelő méretű termet szerezzünk.

A TASZ-tól dr. Fazekas Tamás ügyvéd jár el a perben. A NAIH képviseletében Péterfalvi Attila elnök úr személyesen jelent meg és jelezte a Hatóság beavatkozási szándékát, mivel fontosnak tartja a Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodásának átláthatóvá tételét. Az ELTE-t a perben a Jaczkovics Ügyvédi Iroda képviseli. A tárgyaláson dr. Uhrin Eszter ügyvédjelölt jelent meg, az ELTE ellenkérelmét pedig dr. Hegedűs Eszter írta alá.

Érdekesség, hogy a bíró mellett gyakornokként Fodor Ádám tevékenykedik, aki éveken keresztül volt HÖK képviselő épp az ELTE ÁJK-n. (Fodor Ádám a tárgyaláson azt közölte velünk, hogy fogalmazó, ezért ezt közöltük itt. Később jelezte, hogy gyakornok.)

Az ELTE ellenkérelmét a tárgyaláson kaptuk kézhez, amint tudjuk, itt a blogon tesszük közzé ezt is.

Köszönjük azoknak, akik eljöttek a tárgyalásra és számítunk rájuk a továbbiakban is. A következő tárgyalás várhatóan érdemi kérdésekről fog szólni.

UPDATE: A Törvényszék kiírta az első tárgyalást, július 11-én, 13:00-kor a Markó u 27., II. emelet 2. tárgyalóban. Csatlakozz a Facebookon is az eseményhez!

A rektornál jelenti fel az egyetemfoglalókat támogató tanárokat a bölcsészkar HÖK-elnöke


Az eduline.hu írta meg, hogy a Garbai Ádám, az ELTE BTK HÖK elnöke levélben hívta fel Mezey Barna rektor figyelmét azokra az oktatókra, akik részt vesznek a BTK-n zajló egyetemfoglalásban. KISZ-ízű szöveget egy évvel ezelőtt is láthattunk az ELTE hallgatói képviselőitől.

Tisztelt Rektor Úr!
A Hallgatói Hálózat önkényes teremfoglalása miatt fordulok Önhöz. Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat feladata a bölcsész hallgatók érdekeinek képviselete és védelme. Ennek szellemében folyamatosan nyomon kísérjük a kari eseményeket, és mint az bizonyára Ön is tudja, állásfoglalást is kiadtunk a kialakult helyzetről: "Ez úton felszólítjuk a blokád és fórum résztvevőit, hogy legyenek tekintettel az ELTE BTK azon hallgatóira és oktatóira, akik nem kívánnak részt venni megmozdulásaikon, és ne korlátozzák részvételüket, eredményes munkájukat az előadásokon és szemináriumokon."
Mint a Hallgatói Önkormányzat felelős vezetője nem hagyhatom ugyanakkor szó nélkül a kialakult események azon fejezetét sem, hogy bennünket, tanulni vágyó ELTE BTK-s hallgatókat a tanuláshoz való jogainkban sértenek meg ELTE-s közalkalmazottak, akiknek mint az ELTE felelős vezetője Ön a munkáltatója. Sajnálatos módon azt tapasztaljuk ugyanis, hogy nemcsak bölcsész oktatók, hanem más karok tanárai is jelen vannak az illegális egyetemfoglaláson, megsértve és semmibe véve ezzel az egyetemi szabályzatokat és Dezső Tamás dékán úr mint a BTK felelős vezetője és a foglalás helyszínéül szolgáló terem felelős ingatlangazdája utasításait. Külön hangsúlyozandó, hogy a szóban forgó oktatók jelenlétükkel és hozzászólásikkal tovább bátorítják jogsértőket, ezáltal tovább rombolják az ELTE BTK törvényes rendjét, és tovább akadályoznak bennünket, ELTE BTK-s hallgatókat a tanulásban. Kérdezem ezért Rektor úrtól mint az ELTE felelős vezetőjétől, hogy milyen munkajogi következményei lesznek annak, hogy másik karok közalkalmazott oktatói önkényes viselkedésükkel akadályozzák a BTK-s hallgatókat a tanulmányaik zavartalan és az ELTE-hez méltó folytatásában?
Kérdezem Rektor Úrtól azt is, hogy milyen következményei lesznek annak, hogy az ELTE más karainak hallgatói folytatnak ugyanilyen rendbontást a BTK-n?
Kérdezem Rektor úrtól, hogy az Egyetem vezetése miért nem akadályozza meg a további jogsértést, miért nem szólal fel ellene, és miért nem ítéli azt el? Tájékoztatom Rektor Urat, hogy Dezső Tamás dékán úrral hasonló témában szóban egyeztettem a BTK-s oktatók és hallgatók vonatkozásában. Tájékoztatom Önt arról is, hogy levelemet másolatban megküldöm az ELTE valamennyi dékánjának és kari hallgatói önkormányzati vezetőjének, valamint a hallgatói ügyek rektori főbiztosának.
Tisztelettel,
Garbai Ádám
ELTE BTK HÖK
elnök
Budapest, 2013. 02. 16.

A PER


Alig pár nap múlva sor kerül az ELTE elleni információszabadság per tárgyalására.


 
Időpont: 2013. február 19. (kedd) 8:30

Helyszín: Pesti Központi Kerületi Bíróság (V. kerület Markó utca 25.) III. emelet 309.


Közfeladatot látnak-e el a HÖK választott tisztségviselői?
Jogunk van-e megismerni az egyes HÖK tisztségviselők javadalmazását és jutalmazását?
Mire és hogyan költ el a HÖK évente nagyjából 21 millió forintot?

A perben a TASZ képviseletet nyújt, a NAIH pedig beavatkozik az oldalunkon.

A tét: beleláthatnak-e a diákok választott vezetőik és az egyetem pénzügyi kapcsolataiba?

Kísérd figyelemmel a per alakulását! Látogass el a tárgyalásra, hogy első kézből értesülj az eseményekről!

Facebook esemény itt!ELTE ÁJK a Figyelőben

A mai Figyelő részletesen foglalkozik a a Hallgatói Önkormányzatok gazdálkodásával és az ELTE ÁJK HÖK ellen indított perrel. Az újságban megtalálható az ügy hátterének összefoglalója, előzményei és a jelenlegi helyzet részletes ismertetése is.

A 19. oldaltól!